Vi hjelper deg med mobile energiløsninger til bygge- og anleggsplassen

Slik fungerer det

Vi hjelper deg med kartlegging, planlegging og gjennomføring for å få på plass lading og elektrisk infrastruktur på bygge- og anleggsplassen.

Vi kartlegger energi- og effektbehovet i ditt prosjekt

Vi tar all dialog med nettselskapet og finner beste løsning for byggestrøm

Vi leverer og drifter batteri og hurtiglader til ditt bygge- eller anleggsprosjekt

Vi samler all data og lager rapport med energibruk og utslippskutt

Som entreprenør er det mange usikkerheter. Vi kan hjelpe deg å gjøre energiforsyningen forutsigbar.

Vi tar all kontakten med nettselskapet for å få svar på nettkapasiteten ved ditt prosjekt.

Vi kan bistå deg i kalkulasjonsfasen med å beregne strøm- og ladekostnader og hvordan ladeløsningen påvirker din fremdrift.

Vi gir et komplett tilbud for energi på byggeplassen med byggestrøm, lader og batteri.

Vi kan gi en gunstig strømavtale til prosjektet.

Vi leverer

Batteri

 

På steder med begrenset effekttilgang fra nettet kan et batteri være en god løsning for å tilgjengeliggjøre nok effekt for hurtiglading av anleggsmaskiner.

Vi har batterier i ulike størrelser, og hjelper deg å finne det som passer i ditt prosjekt.

Hurtiglader

 

For å kunne hurtiglade anleggsmaskiner i løpet av arbeidsdagen trenger man en hurtiglader. Denne kan kobles direkte til strømnettet dersom det er tilgjengelig effektkapasitet, eller kobles til et batteri der det er nødvendig.

Byggestrømskap og nettilkobling

 

Vi leverer komplett løsning for strømforskyningen til byggeplassen, inkludert byggestrømskap, nødvendige kabler for tilknytning til strømnettet og kabler for distribusjon inne på byggeplassen.

Smart styring og rapportering

 

Vi utvikler nå vårt system for smart styring av strømforskyning på byggeplassen for å optimalisere lading og ladekostnader for deg. All data fra batteri og lader hentes ut slik at rapportering av energibruk og utslippskutt genereres automatisk. 

Vi hjelper deg å planlegge for utslippsfri anleggsprosjekter

Hvem er vi?

Hafslund mobile energiløsninger er et konsept utviklet av Hafslund Vekst. Vi jobber for å få fart på elektrifiseringen av samfunnet ved å bygge tjenester som tilgjengeliggjør teknologi og kunnskap til selskaper som trenger å elektrifisere sin virksomhet. Teamet vårt er tverrfaglig med bakgrunn fra ulike deler av energibransjen som nettselskap, konsulentselskaper, teknologiselskaper og Klimaetaten i Oslo.

Utslippsfrie byggeplasser er en av hovedsatsningene for å kutte klimagassutslipp i Oslo og andre byer og kommuner i Norge. Hafslund Boost har som mål å forenkle overgangen til utslippsfrie byggeplasser for entreprenører i bygge- og anleggsbransjen.

For å lykkes med elektrifisering av byggeplassen må vi samarbeide

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye koster det å leie batteri og lader?

Pris på leie av batteri og lader avhenger av type og hvor lenge prosjektet ditt varer. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Kontaktinfo finner du her: Kontakt – Hafslund Boost

Kan man bruke batteri selv om det er kapasitet i nettet for å slippe effekttopper?

Ja det kan du. Det avhenger av prosjektet hvorvidt det lønner seg å bruke et batteri kun til peakshaving. Batterier er best egnet der effektkapasitet fra strømnettet er begrenset og for lite til å hurtiglade maskiner på en byggeplass. Vi vil hjelpe deg å beregne besparelsene du kan få ved bruk av batteri i ditt prosjekt.

Kan man få støtte til å leie ladeløsning til et byggeprosjekt?

Det finnes ulike støtteordninger til utslippsfrie byggeplasser, men flere av dem endrer seg over tid. Oslo kommune har en støtteordning der man kan få 80 % og opp til 100.000 kr i støtte til kartlegging av hvordan prosjekter kan gjennomføres utslippsfritt. Oslo kommune har også en støtteordning for kjøp av elektriske maskiner.

Enova kan også gi støtte til ladeutstyr for utslippsfrie byggeplasser, men krever at det de støtter må være teknologi som enda ikke er kommersielt. Hydrogenbrenselcelle på byggeplass er et eksempel på noe Enova kan støtte.

Oslo kommune gir nå også støtte til FoU-prosjekter eller pilotprosjekter hvor man tester nye energiløsninger.

Vi hjelper deg med å vurdere hva du kan få støtte til i ditt utslippsfrie byggeprosjekt.

Hvor mye energi og effekt trenger jeg på byggeplassen?

En måte du kan estimere energiforbruket er å se på batterikapasiteten i kWh til maskinene du skal bruke og hvor mange timer de er estimert å vare per fullading. Da får du et ca. energiforbruk per time som du kan gange med antall arbeidstimer per uke og antall uker i prosjektet.

Det som er dimensjonerende for hva du trenger av byggestrøm i prosjektet ditt er hvor mye effekt (kW) du må ha i effekttoppene, altså tidspunktet på døgnet du skal bruke mest energi samtidig. Det kan du finne ved å summere maks ladeeffekten maskinene du trenger skal trekke samtidig i tillegg til det estimerte øvrige forbruket på byggeplassen som brakke, lys, varme, lading av privatbiler osv. Det er også lurt å se på om alle maskinene må lade samtidig, og om det andre forbruket kan skrus av under hurtiglading for å redusere effekttoppen noe.

Hvor mye byggestrøm trenger jeg?

Det som er dimensjonerende for hva du trenger av byggestrøm i prosjektet ditt er hvor mye effekt du må ha i effekttoppene, altså tidspunktet på døgnet du skal bruke mest energi samtidig. Det kan du finne ved å summere maks ladeeffekten maskinene du trenger skal trekke samtidig i tillegg til det estimerte øvrige forbruket på byggeplassen som brakke, lys, varme, lading av privatbiler osv. Det er også lurt å se på om alle maskinene må lade samtidig, og om det andre forbruket kan skrus av under hurtiglading for å redusere effekttoppen noe.

Hvilken ladeløsning trenger jeg i mitt prosjekt?

Hvilken løsning du trenger for lading av maskiner i ditt prosjekt avhenger av tilgjengelig nettkapasitet, hvilke maskiner du skal bruke, om det er store avstander på anleggsområdet og hvordan du legger opp arbeidsdagen.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å vurdere hva som er den beste ladeløsningen i ditt prosjekt.

Kontaktinfo finner du her: Kontakt – Hafslund Boost

Trenger jeg batteri?

Om du trenger batteri eller ikke avhenger av om det er nok effekt fra strømnettet på det aktuelle stedet og om du trenger mobile batterier som kan flyttes inne på anleggsområdet i stedet for å flytte maskinene. Det avhenger også av om det er kort eller lang tid til prosjektet skal igangsettes. Batteri er en rask måte å dekke høyt effektbehov på byggeplassen på og gjør at strøm kan tilgjengeliggjøres flere steder på anleggsområdet.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å vurdere om du trenger batteri i ditt prosjekt.

Kontaktinfo finner du her: Kontakt – Hafslund Boost

Er det viktig hvilke maskiner jeg skal bruke?

Du må vite hvilke maskiner du skal bruke i prosjektet for å vite hva som er egnet rigg for lading av maskinene. Hver enkelt maskin har ulik batterikapasitet og maks- og mineffekt de kan lades på. I tillegg er det noen maskiner som kun kan gå på kabel, noen maskiner som kun kan lades på industrikontakt fra byggestrømskap og noen maskiner som må ha tilgang til ekstern hurtiglader for å holde hele arbeidsdagen. I databladet til hver maskin står det hvordan de skal lades. Hvis du vet hvilke maskiner du skal bruke, hjelper vi deg med å undersøke og planlegge ladeutstyret du trenger.

Hva er forskjellen på hurtiglading og normallading?

Hurtiglading er lading på likestrøm (DC) som kan levere mye strøm og dermed høy effekt direkte til maskinenes batteri. Alle batterier trenger likestrøm for å lades opp. Hurtiglading krever høy effekt fra strømnettet eller fra en battericontainer, og en ekstern hurtiglader for maskinen som inneholder inverter og annen kraftelektronikk som omgjør vekselstrøm til likestrøm. De fleste maskiner som er bygget for hurtiglading kan lade på f.eks. 100 kW eller 200 kW og fullades fra 20-80 % på mellom 30 min til 1 time.

Normallading er lading på vekselstrøm (AC), denne er typisk på 16, 32, 63 A. Alle batterimaskiner har en innebygget lader som kan lades med normallading fra for eksempel en industrikontakt i et byggestrømskap. Hver maskin har en innebygget lader som er bygget for en viss effekt/strøm som står oppgitt i databladet til maskinen. Vekselstrøm er den strømmen man finner i stikkontakten/fra byggestrømskapet og derfor trenger man ikke en egen ekstern lader for normallading. Inne i maskinen har man den innebyggede laderen som gjør om vekselstrøm til likestrøm, som så går inn i maskinens batteri.

Det er ikke strømnett i nærheten av anleggsplassen - hvordan kan jeg da gjennomføre prosjektet utslippsfritt?

Noen anleggsprosjekter ligger sånn til at det ikke er strømnett i nærheten man kan koble til byggestrøm fra. Hvis det er et langvarig prosjekt eller det er et permanent effektbehov, f.eks. til en ladestasjon langs et veiprosjekt, kan det beste være å etablere nett frem til byggeplassen. Det vil typisk innebære å grave kabelgrøft til nærmeste høyspentnett og legge ny høyspentkabel til anleggsplassen og sette opp en nettstasjon. Dette er ikke en rask løsning, så hvis man har kort tid til oppstart av prosjektet bør man vurdere alternative løsninger.

Noen maskiner og utstyr kan drives med f.eks. hydrogen som drivstoff. De fleste må allikevel ha noe strømtilgang for å drive alt utstyret man trenger. Da kan en hydrogenbrenselcelle som kan produsere elektrisk strøm lokalt på anleggsplassen være et godt alternativ.

En annen løsning er å bruke mobile batterier som kan fraktes frem og tilbake til anleggsplassen og lades på en ladestasjon eller et byggestrømanlegg i kjøreavstand.

Hva koster strømmen?

Kostnaden for strømmen avhenger av hvor mye energi du bruker, hva strømprisen er og hva som er det maksimale effekttrekket fra nettet i prosjektet.

En måte du kan estimere energiforbruket er å se på batterikapasiteten til maskinene du skal bruke og hvor mange timer de er estimert å vare per fullading. Da får du et ca. energiforbruk per time som du kan gange med antall arbeidstimer per uke og antall uker i prosjektet.

Strømprisen avhenger av hvilken strømavtale du benytter i prosjektet. Et utslippsfritt prosjekt bruker mye strøm så det er veldig verdt det å skaffe en billig strømavtale til prosjektet. Mange byggestrømleverandører tilbyr strømavtaler med mye høyere påslag på spotprisen enn det man kan få fra andre strømleverandører. Vi kan hjelpe deg med å skaffe en rimelig strømavtale fra strømleverandøren Volte.

Volte er en slags Tibber for bedrift og skiller seg fra andre strømleverandører ved at de har transparante strømavtaler uten skjulte kostnader og med et lavt påslag på spotprisen. De kan også gi en fastprisavtale til prosjektet hvis det er ønskelig.

Det maksimale effekttrekket fra nettet påvirker nettleien man må betale, og derfor strømkostnaden. I utslippsfrie byggeprosjekter ønsker man gjerne den høyeste effekten man kan få fra nettet

Vi hjelper deg å regne på hva som blir billigste løsning for deg slik at du ikke må betale mer enn nødvendig for ladeutstyr, batterier eller strømkostnader.