Batterier til utslippsfri byggplass

Batterier kan brukes på byggeplasser med begrenset effekttilgang. Les mer om hvorfor batterier kan være nyttig og hvilke ulike batterier vi tilbyr.

Hvorfor batterier på byggeplass?

I et typisk byggeprosjekt er effektbehovet mye høyere i byggeperioden enn i driftsperioden. Den permanente nettforskyningen og strømnettet har ikke alltid kapasitet til å levere nok effekt i byggeperioden. For anleggsprosjekter vil det ofte ikke være noe effektbehov etter at prosjektet er ferdig, med mindre det skal bygges f.eks. en ladestasjon langs veien som bygges.

Effektbehovet er ofte høyt under grunnarbeidsperioden og til byggtørking i råbyggfasen. Under grunnarbeidsperioden vil det være høyt effektbehov noen timer om dagen i pauser når maskinene hurtiglader. Når maskinene jobber eller lader sakte om natten vil effektbehovet være mye lavere.

Dersom ikke strømnettet har kapasitet til å dekke effekttoppen så kan et batteri være en god løsning!

Hvordan fungerer batteriet?

Det batterier gjør er å lade opp i perioden mellom effekttoppene på byggeplassen, og så lades ut under effekttoppen. Batteriet flytter energi fra en periode til en annen, og tilgjengeliggjør mer energi på en gang enn det nettet klarer.

Batteriet produserer ikke energi selv, så det er viktig å huske at den totale energimengden fra nettet over døgnet må dekke behovet til byggeplassen. Vi kan hjelpe deg med energi- og effektberegning for ditt prosjekt og vurdere hvor mye nettstrøm byggeplassen trenger.

Hvis det ikke er mulig å få nok effekt fra nettet et sted, kan det være mulig å tilkoble byggestrømskap fra flere steder. Et annet alternativ er å bruke en hydrogenbrenselcelle for lokal strømproduksjon på byggeplassen. Det kan vi levere, ta kontakt med oss om hydrogen som løsning!

Hva slags batterier trenger jeg?

I tillegg til å øke det mulige effektuttaket på byggeplassen, kan også mobile batterier brukes til å «flytte» strøm og effekt rundt på området. Hvis det er store avstander på anleggsområdet eller man bruker tunge gravemaskiner som bruker mye energi og tid på å flytte seg, kan det være bedre å heller flytte strømmen enn å flytte maskinen. Da kan man bruke et mobil batteri på en tilhenger som kan lades på det sentrale ladepunktet, og flyttes bort til maskinene når de skal hurtiglade i pauser.

Det er viktig å tenke på at man må ha en egnet elektrisk bil eller kjøretøy som er godkjent for å frakte batterihengerens vekt.

Vi tilbyr leie av ulike batteriløsninger:

container

Battericontainer

Vi tilbyr en 10 fot ladecontainer fra Atlas Copco med kapasitet 520 kWh og 250 kW. Battericontaineren kan kombineres med frittstående hurtiglader. Containeren kan flyttes med kran.

Kverneland__lynlader_hafslund_henger (002)

Mobil ladetilhenger

Vår mest mobile løsning er en batteritilhenger fra Kverneland med batterikapasitet på 192 kWh og innebygget CCS2 hurtiglader på 180 kW. Denne kan flyttes med pickup eller hjullaster, og fungerer godt for lading av 1-2 gravemaskiner.