Frokostseminar om rapportering fra utslippsfrie anleggsplasser

Rapportering fra utslippsfri anleggsprosjekt

Hafslund arrangerte nylig et frokostseminar om rapportering fra utslippsfrie anleggsplasser. Det var stor interesse for denne tematikken og mange entreprenører, byggherrer og andre aktører i byggebransjen deltok fysisk og digitalt.

Driveren for behovet for rapportering på utslippsfrie anleggprosjekter kommer fra byggherrer, som Oslo kommune og Statens vegvesen. Rapportering av energiforbruk og utslipp behøves for bærekraftsrapportering, men også for at byggherren kan følge med på om utførelsen av prosjektet er som lovet i anbudet. Både Oslo kommune og Statens vegvesen deltok på seminaret for å fortelle om sine rapporteringskrav og hvordan de vil jobbe for dette fremover. Oslo kommunes innleder forklarte at frem til nå har det vært mye bruk av manuell rapportering på maskintimer og drivstofforbruk per maskin som har vært praksisen for fossilfrie anleggsplasser. Fremover vil det etter hvert stilles krav til et digitalt toppsystem som henter data automatisk fra alle datakildene på en anleggsplass, slik som byggestrømskap, maskiner, ladere, lys, varmeapparater osv. Oslo kommune oppfordrer til at bransjen må etablere en standard for hvordan data skal kunne samles og integreres fra ulike kilder til ett felles system.

I seminaret var det også presentasjoner av prosjektet Miljøgate Gran hvor Hafslund og Statens Vegvesen har inngått et forskingssamarbeid om datahenting og læring om energibehov for et utslippsfritt anleggsprosjekt. Statens vegvesen forklarte at de ønsker å bruke prosjektet til å lære mest mulig om driftstid og energibruk for elektriske maskiner, effektbehov i prosjektet og hvordan temperatur påvirker effektiviteten til maskinene. De vil også lære hvordan laderutiner og ladeutstyr bør planlegges og implementeres for å dekke behovet til et prosjekt med nesten bare elektriske maskiner, både til grunnarbeider og massetransport. Anlegg Øst som er entreprenøren i prosjektet på Gran fortalte om deres erfaringer så langt med utslippsfri drift, og understreket hvor viktig læringen fra prosjektet er som konkurransefortrinn for dem som selskap. Det har vært utfordringer for elektriske maskiner og ladeutstyr i -25 grader og med integrasjon av ny software og hardware, men ved god dialog og tett samarbeid får vi det til.

Hafslund og softwareselskapet Naeva holdt et innlegg om hvordan softwareplattformen Naeva med tilhørende ladeapp skal brukes i prosjektet på Gran til å hente data fra alle ladere og smarte byggestrømskap i prosjektet. Dataen skal brukes nåtidsoversikt i plattformen for å overvåke og styre lading, strømforbruk og sikre oppetid. I tillegg skal plattformen vise historisk energidata per maskin og per lader, samt for hele anleggsplassen. Dette vil utgjøre datagrunnlaget for læring i forskingsprosjektet. Innlederne fra Hafslund og Naeva understreket at rapportering kun er en del av verdien til plattformen, og at å sikre høy oppetid gjennom nåtidsovervåkning og alarmer er en enda viktigere verdi. Verdien av plattformen er aller mest å unngå unødvendig nedetid og strømkostnader og dermed redusere kostnader for entreprenøren i prosjekter.

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å publisere en kommentar.