Hurtiglading av elektriske lastebiler

Lade elektrisk lastebil på anleggsplass

Det blir stadig mer aktuelt med også elektrisk massetransport som krav i bygge- og anleggsprosjekter. Elektriske lastebiler kommer i økende omfang til det norske markedet, og de har store batterier som krever høy ladeeffekt for å holde en hel arbeidsdag. De nyeste elektriske lastebilene til bl.a. Volvo tar imot 250 kW. Det er enn så lenge ikke mange offentlige hurtigladestasjoner til lastebiler i Norge. Det kan være vanskelig å få plass til en lastebil på en hurtigladestasjon som er tilegnet privatbiler. For lading av lastebiler er det også krav til høy ladespenning, over 600 V, og dette er ikke tilgjengelig på alle ladestasjoner som er for privatbiler.

Det er ikke oppgitt fra lastebilleverandørene hvilken driftstid man kan forvente for elektriske lastebiler fordi det avhenger så mye av vekten på godset, hastighet og stigning på kjøreetappene. Det er erfaringsmessig typisk behov for en hurtigladeøkt på ca. 1 time for hver 4 kjøretime for en elektrisk lastebil i gjennomsnitt.

For utslippsfrie prosjekter der også massetransporten må være elektrisk bør man derfor etablere en midlertidig hurtiglader på anleggsplassen, eller ved messedeponi, pukkverk eller annet naturlig punkt på kjøreruten til lastebilene.

I prosjektet på Gran skal det benyttes 2-4 elektriske lastebiler samtidig i løpet av prosjektet. Hafslund leverer en hurtiglader fra Nordic Booster på 2x300 kW på anleggsplassen som forskynes med strøm nett fra nettet via en provisorisk nettstasjon. Her kan 2 lastebiler hurtiglade på maks effekt i ladepauser og om natten. Vi har også etablert 2 stk. 40 kW DC ladere fra Kempower som kan brukes til nattlading av lastebiler, slik at totalt 4 lastebiler kan nattlade på selve anleggsplassen. I tillegg har entreprenøren i prosjektet etablert en hurtiglader med tilsvarende effekt ved pukkvernet som lastebilene skal kjøre til hver dag for henting av masser.

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å publisere en kommentar.