Mobil batterihenger på Vinjerock!

I 2024 leverer vi i Hafslund mobil energi batterihenger med hurtiglader til Vinjerock, en av Norges kuleste festivaler høyt til fjells på Eidsbugarden i Jotunheimen! På festivalen brukes batterihengeren til å lade elbilene til Vinjerocks ansatte og frivillige. Det er lite effektkapasitet fra nettet på Eidsbugarden, som er langt til fjells. Den nettkapasiteten som er…

Les mer

Mobil batterihenger på sommerturné!

I sommer sender vi ut en mobil batterihenger på turné! Første stopp var på festivalen Tons of Rock på Ekeberg for å levere strøm til den store baren Tons of pils. Batterihengeren vi har sendt på turné er en Thor V2 fra Kverneland Energi som kan lades opp på CCS2 hurtigladere og på 230 V…

Les mer

Nå kan du lade 2 maskiner på 1 batterihenger!

Både batterikapasiteten og ladeeffekten på batterihengerne vi kan tilby til entreprenører går oppover! Nå kan vi levere en ny versjon av batterihengeren Thor fra Kverneland Energi som kan brukes til hurtiglading av 2 maskiner samtidig. Batterihengeren har også så god energikapasitet og effekt at den langt på vei erstatter en battericontainer med hurtiglader som noen…

Les mer

Hvordan flytte en mobil batterihenger og hva kreves?

En mobil batterihenger med innebygget hurtiglader kan være en veldig praktisk og smart løsning for å få hurtigladet beltegående maskiner i løpet av arbeidsdagen. Da kan man heller flytte laderen bort til maskinen istedenfor å måtte bruke mye tid og energi på å belte bort til et ladepunkt. For å kunne flytte batterihenger med hurtiglader…

Les mer

Hurtiglading av elektriske lastebiler

Det blir stadig mer aktuelt med også elektrisk massetransport som krav i bygge- og anleggsprosjekter. Elektriske lastebiler kommer i økende omfang til det norske markedet, og de har store batterier som krever høy ladeeffekt for å holde en hel arbeidsdag. De nyeste elektriske lastebilene til bl.a. Volvo tar imot 250 kW. Det er enn så…

Les mer

Frokostseminar om rapportering fra utslippsfrie anleggsplasser

Hafslund arrangerte nylig et frokostseminar om rapportering fra utslippsfrie anleggsplasser. Det var stor interesse for denne tematikken og mange entreprenører, byggherrer og andre aktører i byggebransjen deltok fysisk og digitalt. Driveren for behovet for rapportering på utslippsfrie anleggprosjekter kommer fra byggherrer, som Oslo kommune og Statens vegvesen. Rapportering av energiforbruk og utslipp behøves for bærekraftsrapportering,…

Les mer

Utslippsfritt anleggsprosjekt på Gran er i gang!

Hafslund inngikk i høst en avtale med Statens Vegvesen om levering av infrastruktur og komplett ladeløsning for deres første (nært) 100 % utslippsfrie veiprosjekt. Anleggsprosjektet hadde oppstart nå i januar på Gran og gjennomføres med kun elektriske gravemaskiner, lastebiler, teletining og mindre maskiner. Hafslund leverer en helhetsløsning for strøm og lading til prosjektet. Det inkluderer…

Les mer

Hafslund Rådgivning har utviklet en veileder for utslippsfri byggeplass

Utslippsfri byggeplass - veileder

Byggebransjen står overfor en stor oppgave med overgangen til en mer bærekraftig sektor Ifølge SSB sto bygg- og anleggssektoren alene for utslipp av over 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020, tilsvarende 4% av hele Norges klimagassutslipp. Utslippsreduksjon på byggeplassene rundt om i landet vil derfor være en viktig del av det grønne skiftet. I tillegg…

Les mer

Muligheter og barrierer for utslippsfri byggeplass og elektriske lastebiler

Utslippsfri byggeplass

En arbeidsgruppe fra Klimaetaten i Oslo kommune, Elvia og Hafslund Rådgivning har vurdert muligheter og barrierer for elektrifisering av tungtransporten og bygg- og anleggssektoren. Gjennom dette samarbeidet er det identifisert betydelige utfordringer ved denne elektrifiseringen frem mot 2030. Blant annet gjelder dette tilstrekkelig utbygging av ladeinfrastruktur og midlertidig tilgang på strøm. Kritisk tilrettelegging Hafslund Rådgivnings…

Les mer