Det er ikke strømnett i nærheten av anleggsplassen – hvordan kan jeg da gjennomføre prosjektet utslippsfritt?

Noen anleggsprosjekter ligger sånn til at det ikke er strømnett i nærheten man kan koble til byggestrøm fra. Hvis det er et langvarig prosjekt eller det er et permanent effektbehov, f.eks. til en ladestasjon langs et veiprosjekt, kan det beste være å etablere nett frem til byggeplassen. Det vil typisk innebære å grave kabelgrøft til nærmeste høyspentnett og legge ny høyspentkabel til anleggsplassen og sette opp en nettstasjon. Dette er ikke en rask løsning, så hvis man har kort tid til oppstart av prosjektet bør man vurdere alternative løsninger.

Noen maskiner og utstyr kan drives med f.eks. hydrogen som drivstoff. De fleste må allikevel ha noe strømtilgang for å drive alt utstyret man trenger. Da kan en hydrogenbrenselcelle som kan produsere elektrisk strøm lokalt på anleggsplassen være et godt alternativ.

En annen løsning er å bruke mobile batterier som kan fraktes frem og tilbake til anleggsplassen og lades på en ladestasjon eller et byggestrømanlegg i kjøreavstand.