Er det viktig hvilke maskiner jeg skal bruke?

Du må vite hvilke maskiner du skal bruke i prosjektet for å vite hva som er egnet rigg for lading av maskinene. Hver enkelt maskin har ulik batterikapasitet og maks- og mineffekt de kan lades på. I tillegg er det noen maskiner som kun kan gå på kabel, noen maskiner som kun kan lades på industrikontakt fra byggestrømskap og noen maskiner som må ha tilgang til ekstern hurtiglader for å holde hele arbeidsdagen. I databladet til hver maskin står det hvordan de skal lades. Hvis du vet hvilke maskiner du skal bruke, hjelper vi deg med å undersøke og planlegge ladeutstyret du trenger.