Hvor mye energi og effekt trenger jeg på byggeplassen?

En måte du kan estimere energiforbruket er å se på batterikapasiteten i kWh til maskinene du skal bruke og hvor mange timer de er estimert å vare per fullading. Da får du et ca. energiforbruk per time som du kan gange med antall arbeidstimer per uke og antall uker i prosjektet.

Det som er dimensjonerende for hva du trenger av byggestrøm i prosjektet ditt er hvor mye effekt (kW) du må ha i effekttoppene, altså tidspunktet på døgnet du skal bruke mest energi samtidig. Det kan du finne ved å summere maks ladeeffekten maskinene du trenger skal trekke samtidig i tillegg til det estimerte øvrige forbruket på byggeplassen som brakke, lys, varme, lading av privatbiler osv. Det er også lurt å se på om alle maskinene må lade samtidig, og om det andre forbruket kan skrus av under hurtiglading for å redusere effekttoppen noe.