Kan man bruke batteri selv om det er kapasitet i nettet for å slippe effekttopper?

Ja det kan du. Det avhenger av prosjektet hvorvidt det lønner seg å bruke et batteri kun til peakshaving. Batterier er best egnet der effektkapasitet fra strømnettet er begrenset og for lite til å hurtiglade maskiner på en byggeplass. Vi vil hjelpe deg å beregne besparelsene du kan få ved bruk av batteri i ditt prosjekt.