Kan man få støtte til å leie ladeløsning til et byggeprosjekt?

Det finnes ulike støtteordninger til utslippsfrie byggeplasser, men flere av dem endrer seg over tid. Oslo kommune har en støtteordning der man kan få 80 % og opp til 100.000 kr i støtte til kartlegging av hvordan prosjekter kan gjennomføres utslippsfritt. Oslo kommune har også en støtteordning for kjøp av elektriske maskiner.

Enova kan også gi støtte til ladeutstyr for utslippsfrie byggeplasser, men krever at det de støtter må være teknologi som enda ikke er kommersielt. Hydrogenbrenselcelle på byggeplass er et eksempel på noe Enova kan støtte.

Oslo kommune gir nå også støtte til FoU-prosjekter eller pilotprosjekter hvor man tester nye energiløsninger.

Vi hjelper deg med å vurdere hva du kan få støtte til i ditt utslippsfrie byggeprosjekt.