Personvern

Personvernerklæringen gjelder for deg som besøker våre nettsteder, har tatt i bruk våre tjenester, eller ønsker informasjon om hvordan Hafslund behandler personopplysninger.

Om denne personvernerklæringen

Hafslund Boosts personvernerklæring gir deg informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger via www.hafslundboost.no. All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Vi behandler primært opplysninger om selskaper, men i den forbindelse behandler vi også kontaktinformasjon til enkeltpersoner i selskaper.

Informasjon vi samler

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke deler av siden vår du bruker. Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss. Vi samler personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Personopplysninger vi samler inn gjennom et kontaktskjema for ønsket tilbud/løsning til et prosjekt som inneholder grunnleggende informasjon som navn, type prosjekt og kontaktdetaljer som e-post og telefonnummer. Denne informasjonen samler vi for å kunne levere vår tjeneste, til identifikasjon, registrering og kundekontakt.

 • Informasjon utledet fra annen informasjon, enten generert eller oppgitt, slik som markedsføringssegmenter og annen informasjon om våre brukeres vaner for å bedre forstå disse.

Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet de ble innhentet for, også ved endt kundeforhold.

Hvordan informasjonen din blir brukt og beskyttet

Vi bruker informasjonen som vi registrerer om deg til følgende formål:

 • Utvikling og analyse; Vi behandler personopplysninger for å forstå behovene til brukerne våre og forbedre og videreutvikle tjenestene vi leverer. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å forbedre tjenestene våre. Eksempler på slike formål kan være:

  • å samle og analysere informasjon for å forstå bruksmønster og behov, eksempelvis for å forbedre tilbudet vårt, optimalisere tjenesten, kommunikasjon, kapasitet o.a. Her kan vi blant annet benytte brukerundersøkelser (elektronisk eller via telefon), automatiserte tilbakemeldinger eller innsendte forslag.​

  • å bruke statistiske data for å gruppere brukere på grunnlag av bruksmønster eller andre opplysninger for å forstå hvordan disse påvirker bruken av tjenestene våre. I disse tilfellene vil informasjonen bli behandlet aggregert og/eller anonymisert.

  • å utarbeide brukerundersøkelser, brukeranalyser og markedsanalyser basert på bruksmønster og demografi.

 • Salg og markedsføring; Vi behandler personopplysninger til markedsføring i samsvar med gjeldende lovgivning. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å markedsføre tjenestene våre. Eksempler på slike formål kan være:

  • å dele personopplysninger med underleverandører som leverer tjenester innenfor salg og markedsføring til oss, når dette er nødvendig for utføre et avtalt oppdrag.​

 • Direkte markedsføring; Som bruker av våre tjenester kan vi kommunisere tilbud, nyheter og vareutvalg samt funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjenesten vår, eller annet som antas å være relevant for deg, per e-post eller telefon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å markedsføre tjenestene våre.

 • Transaksjoner, restruktureringer og andre selskapsendringer; Vi vil kunne behandle og overføre personopplysninger i forbindelse med kjøp og salg av virksomhet, emisjoner, endringer i konsernstruktur eller ved selskapsavvikling. I slike tilfeller vil personopplysninger også kunne deles med rådgivere, motparter, leverandører og samarbeidspartnere. Vi vil alltid sørge for god sikkerhet med tanke på forhindring av misbruk. Det rettslige grunnlaget for å behandle, overføre og dele personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse av å drive forretningsutvikling, tilpasse tjenestene våre og regulatoriske avveininger.

Hvem kan få dine personopplysninger utlevert

Vi kan utlevere personopplysninger til:

 • Samarbeidspartnere og underleverandører vil kunne få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for oss. Våre samarbeidspartnere kan ikke bruke personopplysningene til andre formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss.

 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.

 • I forbindelse med transaksjoner, restruktureringer eller andre selskapsendringer, f.eks. som ledd i fusjon eller oppkjøp.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler (cookies) og annen trackingteknologi?

Som mange andre nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) og liknende teknologier på våre nettsteder og andre digitale tjenester. Informasjonskapsler er en tekststreng som blir lagret på din PC eller mobile enhet, og de hjelper oss blant annet med å fastslå hvilke deler av våre nettsteder som er mest populære, samt hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Vi benytter i tillegg annen teknologi enn cookies, som er integrert i siden vår, for å gjøre det samme. Informasjonen brukes for å gjøre det mulig å levere en god brukeropplevelse, til ytelse, utvikling, analyse og målretting av annonser.

Informasjonskapsler og annen trackingteknologi, og informasjon samlet inn ved hjelpe av disse, brukes typisk til følgende formål:

 • Analyse av bruk og utvikling av tjenesten: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av våre digitale tjenester, slik at vi kan forbedre dem. Vi samler inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter våre brukere klikker eller søker på, hvilke deler av nettsiden som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende. Dette er for å kunne lære hva våre brukere er opptatte av, samt forbedre produktutvalg og tilbud.

Du kan endre eller oppheve ditt samtykke via informasjonskapselerklæringen på nettstedet vårt.