Våre ladeløsninger

Vi tilbyr leie av batterier, hurtigladere og øvrig elektrisk infrastruktur tilpasset ditt byggeprosjekt. Vi tilbyr også leie av hydrogenbrenselcelle og bistår med alt innen leveranse av hydrogen til byggeplassen.

Kverneland__lynlader_hafslund_henger_web (002)

Mobil batterihenger med innebygget hurtiglader

Vår mest mobile løsning er en batteritilhenger fra Kverneland Energi med innebygget hurtiglader.

Batterihengeren Thor kommer i to versjoner; versjon 1 med batterikapasitet på 192 kWh og innebygget 1 stk. CCS2 hurtiglader på 150 eller 240 kW.

Versjon 2 har kapasitet 232 kWh og 2 stk. CCS 2 uttak på tilsammen 360 kW. Dermed kan 2 maskiner lade på 180 kW samtidig, eller 1 maskin på 360 kW. 

Batterihengeren kan flyttes med pickup eller hjullaster som kan trekke 3,5 tonn, og fungerer godt for lading av 1-2 gravemaskiner. 

For oppladning av batterihengeren kan man tilkoble den på industrikontakt enten på 230 V eller 400 V i byggestrømskap på 63 A eller 125 A industrikontakt. Det tar da ca. 3,5-4 timer å lade opp hengeren.

Versjon 2 kommer også med mulighet for oppladning på CCS2 hurtiglader på 230 kW, enten en offentlig eller en hurtiglader på prosjektet, da kan batteriet fullades på bare 1 time!

KE Mjølner

Kraftig hurtiglader 360 kW

Vi tilbyr utleie av hurtigladeren Mjølner fra Kverneland Energi med kapasitet 360 kW. Laderen har 2 CCS uttak som kan levere 2x180 kW eller opp til 1x360 kW. Hurtigladeren kan kobles rett til byggestrømskap eller nettstasjon dersom det er tilstrekkelig kapasitet, eller kombineres med en battericontainer hvis det er begrenset effekttilgang på stedet. 

Denne laderen er særlig egnet for lastebiler og hjulgående maskiner som kan flyttes bort til en stasjonær hurtiglader i prosjektet. De fleste elektriske lastebiler, og de nyeste større dumperne og hjullasterne, kan ta imot 240-360 kW. For disse maskinene er Mjølner en god løsning.

For tilkobling i nettstasjon kan laderen leveres med powerlockskabler. Powerlocks-tilkobling av laderen kan gjøres av ikke-faglig personell, men tilkobling i nettstasjon må gjøres av godkjent installatør/montør. 

container

Battericontainer

Vi tilbyr også utleie av 10 fot battericontainer fra Atlas Copco med kapasitet 520 kWh og 250 kW. pluss tilgjengelig netteffekt. Battericontaineren kan kombineres med frittstående hurtiglader, 1 eller 2 stk. på 160 kW. Det betyr at ved 50 kW effekt fra nettet kan batteriet kan levere f.eks. 150 kW til 2 maskiner samtidig i 2 timer (lunsj og middags pause), før batteriet må lades opp igjen i 10 timer over natten. 

Battericontainer kan være et godt alternativ i prosjekter hvor man har begrenset med effekt fra nettet, men trenger tilgang på høy effekt i kortere perioder for f.eks. hurtiglading av maskiner. 

Battericontaineren kan tilkobles nettet enten med 63 A eller 125 A industrikontakt eller opp til 400 A på samleskinne, men må ha 400 V tilførsel. Hvis det ikke er 400 V på stedet kan man sette opp en skilletrafo for å løse dette. Ut fra battericontaineren kan man tilkoble opp til 2 stk. 160 kW hurtigladere på samleskinne pluss et 63 A industrikontakt uttak til f.eks. et byggestrømskap. 

Ved tilkobling av hurtigladere eller tilførsel på samleskinne må dette gjøres av godkjent installatør. 

Containeren kan flyttes med kran eller lift som er godkjent for 13 tonn.

lader

Frittstående hurtiglader

Vi tilbyr også utleie av en frittstående hurtiglader på 160 kW fra Atlas Copco som kan tilkobles direkte på nettstasjon hvis kapasitet, eller tilkobles battericontainer. Laderen har 2 CCS2-utganger og kan lade 2 maskiner samtidig på 80 kW hver eller på 150 kW til 1 maskin om gangen. 

Denne laderen fungerer godt for lading av maskiner som tar i mot opp til 150 kW, for eksempel Cat 310 z-line og Cat 320 z-line, i prosjekter med relativt korte avstander der maskinen kan flyttes bort til en stasjonær lader. 

Laderen tilkobles med powerlocks-kabler som kan medleveres, og håndteres av ikke-faglig personell. 

Laderen kan flyttes med truck eller med lift/kran. 

Boostpoint bilde

Kraftig hurtiglader 2x300 kW

Vår tilbyr også en kraftig hurtiglader 2x300 kW BoostPoint fra Nordic Booster. Denne hurtigladeren er spesielt egnet til lastebiler, eller til lading av gravemaskiner på anleggsplasser med små avstander. Denne løsningen krever at det er nok effekt tilgjengelig fra nettet, typisk fra en permanent eller provisorisk nettstasjon. 

2 lastebiler eller maskiner kan lade samtidig på hvert sitt CCS2 uttak på 300 kW.

Laderen tilkobles med powerlocks-kabler som kan leveres med. Powerlocks kan håndteres av ikke-faglig personell, men tilkobling i nettstasjon må gjøres av godkjent installatør/montør.

Hurtigladeren kommer i en robust container og tilkobles på anleggsplassen til en provisorisk eller permanent nettstasjon. Den kan løftes med kran eller lift.

Kempower lader

40 kW DC ladere

Vi tilbyr også leie av 40 kW DC ladere fra Kempower. Laderen kan levere 20 kW på 2 CCS2 uttak, eller 40 kW fra ett CCS2 uttak. Laderen er designet for tyngre kjøretøy, som lastebiler, som krever høy ladespenning. Disse kan brukes til nattlading av lastebiler, hjullaster eller gravere som krever CCS lading.

Laderne er relativt flyttbare da de har hjul, men veier 130 kg så krever hjullaster eller truck ved lange flytt.

Laderne kommer med industrikontakt-kabel for tilkobling på 63 A/400 V industrikontakt-uttak i byggestrømskap. De er veldig enkle å tilkoble der det er passende og flytte iløpet av et prosjekt. 

container

Provisorisk nettstasjon

I prosjekter med høyt effektbehov, over 250 kW, så vil det ofte være behov for en provisorisk nettstasjon som kan levere 500-1250 kVA effekt rett fra høyspentnettet. Vi gir tilbud på prov. nettstasjon med etablering i prosjekter der det er behov. 

satema

Byggestrømskap

Vi leverer byggestrømskap i ulike størrelsen etter hva som er behovet i ditt prosjekt, bl.a. 800A, 400 A, 250 A, 125 A og 63 A skap. Utfra hvilke maskiner og utstyr som skal lade i prosjektet finner vi byggestrømløsningen som passer.

Napop

Hydrogen-brenselcelle

Vi kan levere hydrogenbrenselcelle til anleggsprosjekter via vår partner NAPOP.

En hydrogenbrenselcelle er et utslippsfritt aggregat som produserer elektrisk strøm fra hydrogen. Hydrogenet transporteres til anleggsplassen i en tank, og tanken kan forskyne brenselcellen i ca. 1 uke før den fylles på ny. NAPOP leverer brenselcellen i tillegg til hydrogenleveransene til prosjekter. 

Hydrogenbrenselcellen kan levere 65 kW og produserer elektrisk strøm off grid lokalt på byggeplassen. 

Løsningen er spesielt egnet i prosjekter hvor det ikke er nettilgang. 

Hydrogen er en gass som krever en del forhåndsregler ved bruk da den er lett antennelig. Dette inkluderer en risikovurdering i planleggingsfasen og etablering av sikkerhetssoner rundt tank og hydrogenutstyr for å redusere risiko for uønskede hendelser. Risikovurdering og tiltak er også noe NAPOP tar ansvar for i prosjektgjennomføringen. 

Denne løsningen er demonstrert i våre prosjekter i Kruttverkveien og på Gran, les mer under referanser. 

billader

Billadere

Vi tilbyr leie av billadere fra Easee på stativ fra Satema.  Disse kan benyttes til biler eller maskiner som kan lades sakte over natt eller på dagtid og kan lades på type 2 kontakt.

Laderne kommer med industrikontakt for forskyning og seriekobling, enten 63 A eller 32 A og enten for 230 V eller 400 V. Man kan seriekoble flere ladere på samme kurs enkelt med flere industrikontakt-kabler. 

Laderne er svært enkle å installere og flytte på i løpet av et prosjekt ved behov. Man trenger ikke faglig personell for dette. 

Laderne kan flyttes uten utstyr.