Rapportering og data fra utslippsfri byggeplass

Å få god verdi ut av dataen fra lading på byggeplassen er viktig for bedre planlegging og kalkulasjon. Det er også viktig å kunne rapportere energibruk til byggherren. Les mer om vår løsning for datafangst fra utslippsfri byggplass.

Hvorfor er rapportering fra utslippsfri byggeplass viktig?

Mange byggherrer krever rapportering av energibruk og utslipp fra fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Ofte ønskes data nedbrutt per elektrisk maskin og per kategori av øvrig forbruk. Ulike byggherrer ønsker ofte å få dataen presentert i et eget oppsett.

Dataen man trenger må ofte samles inn manuelt fra ulike kilder, slik som fakturaer for strøm og biodiesel og fra ulike dataprogrammer eller portaler for hver maskinleverandør. Noe av forbruket må ofte estimeres av entreprenøren fordi man ikke har godt nok datakilder. Alt dette kan gjøre at rapporteringen tar mye tid, og gjør det vanskelig for byggherren og verifisere dataen.

Etterhvert som de utslippsfrie prosjektene blir mer komplekse og med flere maskiner, og byggherrene får strengere krav til datakvalitet i rapporteringen, vil det bli viktig å ha tilgang til gode rapporteringsløsninger som samler all dataen fra maskinene og øvrig energiforbruk på byggeplassen.

Vår dashboardløsning

Vi utvikler en dashboardløsning som samler data fra hurtiglader og battericontainer for å tilgjengeliggjøre energi-, effekt- og kostnadsinfo enkelt til entreprenøren. Fra dashboardløsningen kan man se på forbruket for samme dag eller for en valgt periode. Man kan også hente ut rapporter som er klare til å sendes til byggherren.