I VA-prosjektet Kruttverkveien har Hafslund testet off grid ladeløsning på utslippsfri anleggsplass

Hafslund har levert energi- og ladeløsning til anleggsprosjektet i Kruttverkveien i Oslo. Løsningen består i battericontainer, hurtiglader og hydrogenbrenselcelle.

Ladeløsning utslippsfri anleggsplass

Ladeløsning til 100 % utslippsfri anleggsplass med hydrogen

Hafslund har levert komplett energi- og ladeløsning til utslippsfritt anleggsprosjekt i Oslo, som inkluderer hydrogenbrenselcelle levert av NAPOP. Dette prosjektet er det første i Europa som bruker hydrogen som energiforskyning. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Klimaetaten i Oslo kommune, Hafslund og NAPOP for å teste hydrogenbrenselcelle som løsning for 100 % utslippsfri anleggsplass.

Elektriske maskiner

Anleggsprosjektet består i strømperenovering av spillvannsledning og utblokking av vannledninger. I prosjektet er det benyttet 2 elektriske gravemaskiner og elektrisk no-dig utstyr. Maskinene har hurtigladet i pauser og har holdt gjennom hele arbeidsdagen i 8-12 timer. En av gravemaskinene har vært tilkoblet kabel for å unngå belting i bratt terreng. I tillegg har privatbiler ladet på anleggsplassen.

Energi- og ladeløsning

I prosjektet er det benyttet en hydrogenbrenselcelle på 70 kW som generer elektrisk strøm. Strømmen lagres i en battericontainer på 525 kWh/250 kW slik at den er tilgjengelig for lading av elektriske maskiner og strøm til brakke og annet elektrisk utstyr. For lading av elektriske maskiner brukes en 160 kW hurtiglader i tillegg til et byggestrømskap med kurser for lading av elbiler og nattlading av maskiner.

Brenselcellen med hydrogentank har stått plassert på et eget skjermet område i litt avstand til batteri og hurtiglader grunnet begrenset plass på anleggsområdet. Battericontainer og hurtiglader har også kunnet forskynes fra byggestrømskap tilknyttet nettet ved behov. I begynnelsen hadde prosjektet tilgang på kun 63 A byggestrøm, men senere fikk man tilgang til 125 A på 400 V. 400 V er nødvendig for lading av de fleste anleggsmaskiner, og det er dette spenningsnivået batteriet leverer.

Sikkerhet ved bruk av hydrogen

Anleggsområdet i prosjektet i Kruttverkveien er midt i et boligområde. Det betyr noe begrenset areal til riggplass for energisystemet og økte krav til sikkerhet. Det har vært høyt fokus på sikkerhet i prosjektet. En viktig del av testprosjektet er å utvikle et rammeverk for etablering av infrastruktur for grønt hydrogen som er tilpasset bruk på utslippsfri anleggsplass. Før og under prosjektet har det vært tett dialog med DNV, DSB og Oslo brannvesen for å sikre at sikkerhetskrav overholdes, samt for gjennomføring av risikovurderinger og -tiltak.

Hvorfor hydrogenbrenselcelle?

Grunnen til at det kan være nyttig å bruke hydrogenbrenselcelle på utslippsfri anleggsplass er at man kan generere elektrisk strøm uten klimagassutslipp lokalt på byggeplassen. Dette kan være en gunstig løsning i bygg- og anleggsprosjekter der det ikke er tilgjengelig strømnett i området eller der det er alt for lite kapasitet på strømnettet.

Fordelen med hydrogen, i stedet for å bruke flyttbare batterier som må lades på en annen lokasjon, er at man med en hydrogenbrenselcelle kan produsere mye mer energi per gang hydrogentanken må fylles. I Kruttverkveien-prosjektet har en lastebil kjørt for å hente ny beholdning hydrogentank en gang i uken. Så kan tanken forskyne brenselcellen en hel arbeidsuke før den må fylles på nytt.

Komplett energiløsning til anleggsprosjekter, også uten nettilgang

Sammen med NAPOP kan Hafslund Boost levere komplett energiløsning til utslippsfri anleggsplass inklusive hydrogenbrenselcelle der det er den beste og ønskede løsningen. Vi tar ansvar for all planlegging, prosjektering og koordinering som skal til for at energiløsningen er i drift fra start til slutt i prosjektet. Etter prosjektet i Kruttverkveien som sto ferdig i juni 2023 jobber vi allerede sammen om planlegging av et anleggsprosjekt som skal bruke hydrogenbrenselcelle og batterier i kombinasjon.

Les mer om prosjektet i Teknisk ukeblad: Maskinene er drevet av brenselcellen fra en Toyota Mirai – Tu.no

Les mer om batteri- og ladeløsningene på vår produktside: Lading til byggeplass – Hafslund Boost