Våre tjenester

Vi hjelper deg med alt innen ladeløsninger og elektrisk infrastruktur til byggeplass. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å planlegge ditt utslippsfrie eller fossilfrie prosjekt.

Vi hjelper deg gjennom hele planleggingsprosessen

Beregner energi- og effektbehov basert på maskinpark

Avklare kapasitet i strømnettet fra nettselskapet

Finne beste løsning for byggestrøm og lading på stedet

Beskrive løsning for lading og forslag til ladeplan for maskinene

Gir et komplett tilbud på byggestrøm, batterier og ladere

Gir tilbud på billig strømavtale hvis ønskelig

I gjennomføringen av prosjektet fikser vi strøm og lading

Levering og montering av batteri, ladeutstyr og byggestrøm

Tester at ladingen fungerer for maskinene i prosjektet

Feilretting og teknisk support fra start og gjennom hele prosjektet

Tilgang til dashboard for å hente ut energirapport til byggherren

Ved behov for endringer av utstyr underveis kan vi justere løsningen

Demontering ved prosjektets slutt