Hafslund Rådgivning har utviklet en veileder for utslippsfri byggeplass

Veilederen Hafslund Rådgivning har laget skal gjøre det enklere for entreprenøren å gjennomføre utslippsfrie byggeplasser.

Utslippsfri byggeplass - veileder

Byggebransjen står overfor en stor oppgave med overgangen til en mer bærekraftig sektor

Ifølge SSB sto bygg- og anleggssektoren alene for utslipp av over 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020, tilsvarende 4% av hele Norges klimagassutslipp. Utslippsreduksjon på byggeplassene rundt om i landet vil derfor være en viktig del av det grønne skiftet. I tillegg stiller både private og offentlige byggherrer stadig strengere krav til utslipp fra byggeplassene til utlyste prosjekter. Prosjektgjennomføring med utslippsfri byggeplass er en konkurransefordel i mange anbudsprosesser allerede i dag og er forventet å bli enda viktigere fremover.

Steg for steg: En veileder for å planlegge og gjennomføre utslippsfrie byggeplasser

Hafslund Rådgivning har på oppdrag fra Backe Entreprenør AS laget en veileder for etablering av utslippsfritt byggeprosjekt. Denne skal guide entreprenøren gjennom planleggingen av den utslippsfrie byggeplassen og forenkle prosessen for de som skal gjennomføre prosjektet.

– Utslippsfrie byggeplasser er ofte mer komplekse å planlegge enn tradisjonelle fossildrevne byggeplasser. Blant annet må man ta hensyn til faktorer som økt og mer sammensatt behov for byggestrøm og tilgjengelighet på høyt etterspurte utslippsfrie maskiner, sier Even Vardenær Lunder fra Hafslund Rådgivning.

Veilederen Hafslund Rådgivning har utviklet gjennomgår prosessen for prosjektering av en utslippsfri byggeplass steg for steg, med forklaringer og eksempelberegninger. Målet er at den skal være brukervennlig og gjøre utslippsfrie prosjekter overkommelige, også for de som ikke er vant til det.

– Planlegging av en utslippsfri byggeplass er noe helt nytt for de fleste entreprenører som har gjennomført byggeprosjekter på samme måte i årevis, forklarer Lunder.

Backe har satt mål om å redusere klimagassutslippene sine med 10 % årlig

Tidligere har Hafslund Rådgivning gjennomført en kartleggingsstudie av utslippsfri byggeplass på et prosjekt i Oslo for entreprenøren. I det aktuelle prosjektet var målet å utrede hvilke særhensyn som må tas i et utslippsfritt byggeprosjekt. I den nyutviklede veilederen finner man de viktigste læringene fra kartleggingsstudien.

– Vi i Backe har satt oss klare mål om klimagassreduksjon og overgangen til utslippsfrie byggeplasser vil være en viktig del av dette arbeidet. Vi ønsker å være ledene på dette området og veilederen er en viktig brikke i vårt arbeid med bevisstgjøring og opplæring i prosjektene våre. Den vil også være nyttig i arbeidet vårt med å veilede og bistå byggherrer i deres arbeid med utslippsfrie byggeplasser, sier Linn Marie Bjørvik, Miljøsjef i Backe Entreprenør AS.

Er du interessert i veilederen, finn kontaktinfo til Hafslund Rådgivning her:

Med enkle steg kan du gjøre byggeplassen utslippsfri | Hafslund Rådgivning 

Vil du vite med om hvordan vi kan hjelpe deg med ladeløsninger for utslippsfri byggeplass, les mer om våre tjenester her:

Våre tjenester